Over Ons

Een kind kan geboren worden met een aandoening die het gezicht een ongewone vorm geeft. Dat kan een lip, kaak – en/of verhemeltespleet zijn, een geboortevlek of een craniofaciaal defect, dit is een defect aan de schedel en de gelaatsbotten.
Voor de meeste mensen is dit gelukkig enkel een nare droom.
Jaarlijks is dit voor 250 kinderen in België echter een realiteit. De geneeskunde staat nu zo ver dat ze kinderen met aangeboren gelaatsafwijkingen door ingewikkelde medische ingrepen een kans kunnen geven om aanvaard te worden in de maatschappij.
Deze behandelingen moeten over meerdere jaren verspreid worden. Dat kan het leven soms moeilijk maken. Vooral kinderen, jongeren en hun ouders, maar ook volwassenen voelen zich vaak ongemakkelijk in sociale situaties waar ze geconfronteerd worden, met staren, commentaar en vragen. Te dikwijls steekt bij ouders dan de vraag de kop op of hun kind wel de kans zal krijgen om een succesvol leven uit te bouwen. Op zulke momenten is het een enorme uitdaging om positief te blijven.

Daarom was het, in 1992, hoog tijd om VAGA op te richten.

Sindsdien heeft VAGA een grote ervaringsdeskundigheid in het ondersteunen van de kinderen, jongeren en hun families opgebouwd. We kunnen aantonen dat het mogelijk is, van in de kindertijd tot de volwassenheid, om te gaan met sociale situaties, een degelijk zelfbeeld te ontwikkelen en vooral vertrouwen in de toekomst te hebben.

Het VAGA Bestuur

250

400

>+2

800

Geef om een GLIMLACH

RONALD MCDONALD KINDERFONDS

McDonald’s wil overal ter wereld kinderen en hun families helpen. De “Ronald McDonald Huizen”, waar zieke kinderen en hun families worden opgevangen, zijn daar een goed voorbeeld van.
McDonald’s had op dit vlak echter nog niks ondernomen in België. Getrouw aan de filosofie van de onderneming beslisten McDonald’s Belgium en haar franchisenemers dan ook een eigen Belgisch project op poten te stellen: Geef om een glimlach

ORGANISATIES die we een warm hart toedragen

EVENEMENTEN in de kijker

De Warmste Week
, 2019/12/18 08:00
Face Equality Day
University Of Westminster, Harrow Campus, 2019/05/23

VAGA in de media