Onze Missie

We streven ernaar om publieke opinies ten opzichte van mensen met een ongewoon uiterlijk te transformeren.

Ons doel is “face equality” en het daarbij promoten van een gelijke behandeling en opportuniteiten voor iedereen, losstaand van hun uiterlijk vertoon.

Wat bieden we ?

Een Open huis dat 7/7 klaar staat.

Samenwerken en begeleiden van gezinnen, multidisciplinaire teams, projecten, scholen en studenten.

Eigen publicaties en gespecialiseerde bibliotheek.

Lezingen in binnen- en buitenland.

Organiseren activiteiten zoals vergaderingen en bijscholingen, familiefeest, congressen,…

Onze Doelstellingen

Doelstellingen zoals in 1992 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad:
(Identifikatienummer 22230/92)

  • zich te laten adviseren, voorlichten en begeleiden door deskundigen;
  • wegen te helpen zoeken naar de oorzaak van de afwijkingen;
  • met de hulp van de media grotere bekendheid geven aan de problemen die door de afwijkingen worden veroorzaakt;
  • alle nodige contacten te leggen die voor VAGA nuttig kunnen zijn;
  • samenwerken met soortgelijke organisaties in binnen- en buitenland die de dezelfde doeleinden nastreven;
  • op wettelijke wijze de nodige middelen verzamelen om de doelstellingen te verwezenlijken;
  • de leden te informeren omtrent de resultaten van de inspanningen tot het verwezenlijken van bovenvermelde punten;
  • de levenskwaliteit van de betrokken personen en hun omgeving verbeteren

VAGA in Knack Weekend

Verschenen in Knack Weekend op 3 januari 2018

ONGEWONE GEZICHTEN

“Mijn dochter An had een ongewoon gezichtje”, vertelt Jet Vermeylen-Nuyts, bezielster van Vaga – Vereniging voor Aangeboren Gezichtsafwijkingen. An werd geboren met het syndroom van Treacher Collins en stond voor een jeugd vol operaties, logopedie en starende blikken. Het zette de wereld van het gezin op zijn kop. “De eerste vijf jaar waren het ergst, als ik nieuwe ouders die kan besparen is mijn doel bereikt.” Ouders ervaren vaak complete ontreddering als hun baby ter wereld komt met een defect in het gezicht. Meestal gaat het om een lip-, kaak- of gehemeltespleet – gebruik liever niet het kwetsende ‘hazenlip’, benadrukt Jet. “Ze moeten afscheid nemen van een ideaalbeeld en opboksen tegen de reacties uit hun omgeving. Dokters overladen hen met noodzakelijke medische informatie, maar ouders zoeken ook antwoorden op praktische vragen. Hoe ze een flesje moeten geven bijvoorbeeld. Daarvoor kunnen ze bij ons terecht, dag en nacht.” “Wij moesten 45 jaar geleden alles zelf uitzoeken”, herinnert Jet zich. Het idee om die ervaring door te geven in een patiëntenvereniging kwam van een bevriende chirurg. An was toen al twintig. “We zijn gestart met een oude computer op een paar schragen.” De beginperiode was ontmoedigend. “We hoorden veel mensen denken: ‘Dat zijn een paar madammekes met veel tijd. Die zullen er wel vanzelf genoeg van krijgen’, maar ondertussen bestaan we 25 jaar.”

“De eerste vijf jaar na de geboorte van mijn dochter waren het ergst, als ik nieuwe ouders die kan besparen is mijn doel bereikt”

Vaga kreeg de ‘Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin’. De vzw organiseert familiefeesten voor lotgenoten, bracht al een kinderboek uit, De droom van Kaat, en Jet geeft geregeld lezingen. Vandaag telt Vaga 26 vrijwilligers en allemaal hebben zijzelf of een naaste een aangeboren gelaatsafwijking. “Die persoonlijke ervaring is nodig, anders hou je het niet lang vol.” De zetel van de vereniging staat in Jets huiskamer. Letterlijk. “Het is dat huiselijke, en het herkenbare van mijn eigen verhaal dat geruststelt. Ik denk niet dat Vaga zo lang had bestaan mochten wij een kantoortje in een ziekenhuis hebben gehad.”