Oorsprong van de actie

McDonald’s wil overal ter wereld kinderen en hun families helpen. De “Ronald McDonald Huizen”, waar zieke kinderen en hun families worden opgevangen, zijn daar een goed voorbeeld van.
McDonald’s had op dit vlak echter nog niks ondernomen in België. Getrouw aan de filosofie van de onderneming beslisten McDonald’s Belgium en haar franchisenemers dan ook een eigen Belgisch project op poten te stellen.

Ronald McDonald Kinderfonds vzw
McDonald’s creëerde speciaal voor dit doel een vzw : het “Ronald McDonald Kinderfonds”. De statuten werden op 18 oktober in het Staatsblad gepubliceerd. De vzw ontvangt alle giften en inkomsten die met de geldinzamelacties worden bijeengebracht.

Ze wilden dat het project een sociaal engagement reflecteerde. Na een grondige analyse werd zo “Geef om een glimlach” geboren. Dit project wil families met kinderen die worden geboren met een lip-, kaak- of gehemeltespleet financieel steunen en tevens de publieke opinie omtrent deze veelvoorkomende problematiek sensibiliseren.

Een lip-, kaak- of gehemeltespleet, ook wel schisis genoemd, is een aangeboren gelaatsafwijking die in België één van de meest voorkomende is met jaarlijks ongeveer 200 gevallen (of ongeveer 1 op 650 geboortes).

Tijdens het op punt stellen van dit project werkte McDonald’s nauw samen met gerenommeerde Belgische specialisten in dit domein : gespecialiseerde afdelingen uit verschillende Belgische ziekenhuizen en de twee erkende ouderverenigingen VAGA[1] en AFLAPA[2], die zich voor deze kinderen inzetten. ” Geef om een glimlach ” kan op hun volledige steun rekenen, waardoor McDonald’s Belgium voor lange termijn op hun medewerking kan tellen.

[1] Vereniging voor Aangeboren GelaatsAfwijkingen
[2] Association des Parents d’Enfants Nés avec une Fente Labio-Palatine

Doelstellingen

Geef om een Glimlach” wil de publieke opinie omtrent schisis sensibiliseren en tevens financiële steun bieden aan families met kinderen die met deze gelaatsafwijking werden geboren en zelf niet de nodige middelen hebben om de noodzakelijke behandelingen en chirurgische ingrepen te betalen. Deze families staan immers lange tijd heel wat moeilijke momenten te wachten. Schisis zorgt bij de ouders niet alleen mentaal voor een gevoel van tekortkoming, ook financieel vergt dit een extra inspanning. De behandeling beperkt zich immers niet alleen tot het herstellen van lip, kaak of gehemelte. Ook het gehoor, de tanden en de spraak vragen om verzorging. En sommige van deze noodzakelijke interventies worden momenteel niet volledig terugbetaald.

Aanvraagformulier

Ouders met kinderen die lijden aan schisis kunnen een aanvraagformulier voor financiële steun indienen. Om weerhouden te worden moeten de ingestuurde dossiers aan bepaalde selectiecriteria voldoen die werden vastgesteld door het Nationaal selectie Comité: inkomsten, het aantal kinderen in de familie, de leeftijd van het kind waarvoor steun wordt aangevraagd, de aard van de afwijking en de noodzakelijkheid van de behandeling zijn de belangrijkste.

De eigenlijke selectie gebeurt in twee stappen: een preselectie door de klinieken en een finale selectie door het Nationaal Selectie Comité.

In totaal werden over heel België 165 klinieken schriftelijk gecontacteerd met de vraag samen te werken aan het ” Geef om een glimlach ” – project. Dokters die denken een patiënt te behandelen die kans maakt op financiële steun kunnen het patiëntendossier en een ingevulde vragenlijst, die door het Nationaal Selectie Comité werd opgesteld, indienen.

Het Nationaal Selectie Comité voert dan elk jaar 3 selecties uit. De dossier moeten daarom binnen zijn voor 31 december, 30 april of 31 augustus.

De dossiers worden op geen enkel moment door een niet-lid van het Selectie Comité gelezen. De leden van het Nationaal Selectie Comité analyseren de dossiers en ordenen ze eerst volgens behoefte aan financiële steun. Hoeveel kinderen uiteindelijk geholpen kunnen worden hangt af van de som geld die wordt ingezameld en van de geldelijke steun die wordt voorzien per geselecteerde patiënt. Iedereen die een dossier heeft ingediend wordt schriftelijk op de hoogte gehouden van de afloop

Wenst u meer inlichtingen, bel 02/716.09.19 of mail naar smile@mcdonalds.be

Download het aanvraagformulier
Om het formulier te kunnen bekijken hebt u Adobe Acrobat Reader nodig.

Lees hier de wettekst voor het recht op de privacy